Một phin cà phê cho 1 người uống khoảng 20g và ra 70gr nước (70ml), với tỉ lệ này vừa caphenguyen giới thiệu cách pha cho phin lớn.

  1. Đong 12 phin (khoảng 100 gr cà phê)
  2. Ủ: Đổ nước sôi vào nắp phin để giảm bớt nhiệt độ (4 nắp) và để chừng 1 phút
  3. Đổ nước sôi đầy phin (nhớ rót qua nắp phin để giảm nhiệt độ, 12 phin còn lại), ra được khoảng 300gr nước cà phê, đổ thêm một chút nước để ra thêm 50gr nước nữa.

Tổng ra được 350gr nước để pha ra 5 ly cà phê

Bonus:

  1. Nếu khi pha cà phê chảy nhanh thì thử tăng thời gian Ủ ở bước 2, mà không nên ấn chặt cà phê
  2. Làm nước đường lỏng bằng cách đổ 1 ít cà phê ra và pha với nhiều đường
  3. Chỉ nên đổ tối đa lượng cà phê đến 12 phin, đổ nhiều hơn nước sẽ khó chảy